POWRÓTstrona głównao artystcebibliografiamalarstwo, grafika, fotografia, ekslibriszaproszeniaofertasklepikkontaktenglish

 

"Małgorzata Seweryn w Warszawie"

        Warszawska Galeria Ekslibrisu zaprezentowała dorobek ekslibrisowy i graficzny młodej artystki z Katowic - Małgorzaty Seweryn, która osobiście uczestniczyła w wernisażu swojej wystawy. Jest to ostatnia ekspozycja Małgosi przed jej wyjazdem do Belgii. Artystka Zaprezentowała się w tym kraju bardzo dobrze w czasie poprzedniego pobytu w 1999 r. jako stypendystka rządu belgijskiego w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych. W Belgii Małgorzata Seweryn zorganizowała dwie wystawy indywidualne, które cieszyły się wielkim zainteresowaniem odbiorców.
        Artystka jest specjalistką w metaloplastyce, ale zajmuje się linorytem, litografią, sitodrukiem i akwafortą. Jej sukces artystyczny rozpocząl się w czasie studiów w WSP w Czestochowie. Otrzymała wtedy pierwszą w życiu nagrodę - I stopnia Rektora WSP za szczególne osiagnięcia artystyczne. Potem jej kariera rozwijała się już szybko dzięki talentowi i niezwykłej pracowitości.
        Ekslibrisy i Grafiki Małgorzaty Seweryn to prace o charakterze filozoficznym. Są pełne ukrytej symboliki, wymagają przemyślenia i dokładnej analizy ze strony odbiorcy. Część grafik poświęcona jest szachom. W tym cyklu autorka wykonała 30 prac. Znak korony, obecny w większości jej dzieł to symbol szachowy, do którego autorka przywiazuje szczególne znaczenie. W Warszawskiej Galerii Ekslibrisu artystka zaprezentowała 144 ekslibrisy oraz 28 prac graficznych, między innymi ze zbiorów "Mały Cykl Antwerpijski" i "Mały Cykl Lwowski".
        Małgorzata Seweryn ciągle poszukuje nowych dróg przekazu i doskonali swój warsztat. Mamy nadzieje, że jej wyjazd do Belgii zaowocuje nowymi doswiadczeniami twórczymi i będzie następnym etapem jej już dojrzałej i uformowanej drogi twórczej. 

Janina Saffarini
(Ex Bibliotheca nr 1(5), Warszawa 2001, str. 3-4)

     zamów exlibris     portret na zamówienie     sklep ze sztuką Małgorzaty Seweryn